معرفی راهکار Cisco SD-Access

دسترسی مبتنی بر نرم افزار یا Software-Define Access که به اختصار SD-Access نامیده می‌شود حاصل تکاملِ طراحی‌های قدیمی Campus LAN به شبکه‌هایی که بطور مستقیم تصمیمات سازمان را اجرا می‌کنند است.

SD-Access سیسکو مجهز به یک پکیج از برنامه‌های کاربردی است که به عنوان بخشی از نرم‌افزار Cisco Center DNA برای طراحی، آماده‌سازی، اعمال Policy و تسهیل در ایجاد یک Campus هوشمند شبکه‌ی سیمی و بی‌سیم با تضمین، اجرا می‌شوند.

در این ویدئو به معرفی این راهکار و بررسی چالش‌های پیش‌رو در مسیر پیاده سازی آن در سازمان‌ها می پردازیم.