سرویس VPN/MPLS عبارت است از شبکه‌های مجازی و خصوصی برای مشترکینی مانند بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ.

با این سرویس که یکی از بهترین سرویس های ارائه شده در زمینه دیتا توسط مخابرات می باشد، مشترک می‌تواند بین ساختمان‌های خود یک شبکه مجازی و اختصاصی روی شبکه دیتای کشور برای خود ایجاد ‌کند که غیر از کاربران آن شرکت یا سازمان، هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند به شبکه آنها دسترسی داشته باشد. از خواص ذاتی MPLS تفکیک ترافیک یک سازمان از دیگر سازمانها توسط سرویس دهنده می باشد به طوریکه چندین مشترک می توانند از آدرس دهی خصوصی مشترک بدون نیاز به ترجمه این آدرس ها استفاده نمایند. این جداسازی ترافیک منتهی به استفاده از عبارت MPLS VPNs  گردید تا مشترکینی را که قصد اجرای یک شبکه خصوصی IP را با دیگر نقاط زیر مجموعه شان را دارند متمایز سازد.

MPLS-VPN
 کاربردهای سرویس MPLS/VPN برای سازمان ها
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس های داخلی مانند Email، Web Server، FTP Server و … برای سازمانها و شرکتها
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های آموزشی
 • ایجاد شبکه Voice over IP جهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت ها و سازمان ها با هزینه های پایین تر
 • تامین بستر سیستم های ویدئو کنفرانسینگ
 • ایجاد شبکه های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه های واقع در شهرستان ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستانها
خدمات قابل ارائه توسط آریا سامان در زمینه اخذ خطوط ارتباطی/ مخابراتی شبکه گسترده
 • تهیه شرح سرویس درخواستی از ارائه دهنده سرویس بر اساس تکنولوژی و فناوری انتخاب شده
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به هر نقطه (آدرس، کد پستی، تلفن و…)
 • تدوین و ارائه نامه درخواست سرویس به ارائه دهنده سرویس هر استان به انضمام مدارک مورد نیاز
 • تعامل با ارائه دهنده سرویس به جهت مثبت نمودن نتیجه امکانسنجی
 • دریافت قبوض اعلام هزینه (تأمین بستر)
 • اعلام و واریز هزینه ها بر اساس قیمت اعلام شده از طرف ارائه دهنده سرویس
 • تحویل کابل فیزیکی سرویس از ارائه دهنده سرویس در محل
 • حصول اطمینان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح لایه یک و دو
 • تعامل با ارائه دهنده سرویس به جهت رفع خرابی هر چه سریع تر (در سطح لینک فیزیکی)
 • تعامل با ارائه دهنده سرویس به جهت برقراری و دایری ارتباط
 • حصول اطمینان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح لایه سه
 • تعامل با ارائه دهنده سرویس به جهت رفع خرابی هر چه سریع تر (در سطح مسیریابی ارتباطات)
 • حصول اطمینان از صحت ارتباط برقرار شده در سطح کشوری و بین استانی
 • تکمیل فرم صورتجلسه دایری سرویس و تسلیم آن به ارائه دهنده سرویس
 • تکمیل فرم صورتجلسه تحویل سرویس با نماینده کارفرما